Optimalizace selektorů

Možná vás již napadlo, jak rychle je prohlížeč schopen najít CSS pravidlo pro konkrétní element v HTML a co dělat nebo nedělat pro to, abyste mu co nejvíce pomohly.

tl;dr: Pokud nechcete číst celý článek, podívejte se na shrnutí na jeho konci.

Příklad z praxe (LinkedIn)

Abych odpověděl na úvodní otázku (která je tak skrytá, že to ani není otázka): na průměrně výkonném počítači nebo mobilu (v roce 2018) v průměrně velké stránce s obvyklým množstvím DOM prvků a CSS selektorů trvá přiřazení CSS pravidla kolem 10 nanosekund (tedy 0,01μs). To se zdá jako dostatečně krátký čas, takže není důvod, proč byste se měli optimalizací CSS selektorů zabývat.

Pokud v dalším textu uvedu, že je něco rychlé nebo pomalé, tak se pohybujeme v rozdílech v řádu jednotek nanosekund, např. rychlé = 9ns, pomalé = 11ns. Jde tedy o porovnání relativně irelevantní.

Na konci roku 2016 ale LinkedIn (jedna z největších internetových služeb) provedla podrobnou analýzu svých stránek (v Chrome profileru) a zjistila, že jejich SASS-em generované CSS má přes 27 tisíc pravidel (3,2MB dat) a jejich zpracování a přiřazení k DOM prvkům zabere 600ms (přes půl sekundy). Každému trochu zkušenému webaři už musí být jasné, že půl sekundové zdržení při načítání stránky je něco, čím byste se měli zabývat!

Vaše stránky samozřejmě nemusí být tak složité ani mít tolik pravidel jako LinkedIn, ale i tak může vytvořit zdržení pár (de)setin sekundy, které vás mohou dělit od perfektního hodnocení stránky.

Přepisovat celé existující CSS jen pro urychlení o setiny sekundy není ale ekonomicky přínosné. Když se ale naučíte zde uvedená pravidla a budete je aplikovat již v době psaní HTML a CSS (LESS, SASS, apod.), můžete stránky urychlit (resp. je nebudete zbytečně zpomalovat), aniž by vás to stálo nějaký čas navíc.

V jednoduchosti je síla

Nejrychlejší pravidlo je takové, které přesně specifikuje prvek. Nejde přitom ale o to, kolik takových prvků v HTML je, ale jak snadno a rychle může prohlížeč určit, že daný prvek spadá do daného pravidla.

Nejrychlejší tedy logicky je, pokud pravidlo obsahuje ID:

#menu { float: left; width: 30%; }

Toto pravidlo jednoduše říká, že prvek menu bude nalevo – když prohlížeč najde prvek s ID „menu„, pravidlo použije a nemusí nad ničím přemýšlet.

Překvapivě ale stejně rychlá jsou i pravidla, která definují styl pomocí třídy nebo tagu:

a { decoration: none; color: black; }
.highlight { background: yellow }

Zde také nemusí prohlížeč dlouho přemýšlet – když najde odkaz, zruší mu podtržení a nastaví barvu, a když najde prvek se třídou highlight, nastaví mu pozadí.

Sice o něco pomalejší, ale stále dostatečně rychlá jsou pravidla, spoléhající se na vlastnost prvku:

[disabled] { color: gray }
[type=password] {
  background:white; color:white;
}
/* secured links */
[href^=https://] { color:red }

I když v tomto případě musí prohlížeč sáhnout k tomu, že ověří vlastnost prvku, zda je disabled nebo má typ password, což je o trochu pomalejší než kontrola třídy, ID nebo tagu, pořád je to hodně rychlé, protože prohlížeč stále pracuje s jedním prvkem a nemusí tedy nic složitě dohledávat (oproti postupům popsaným v dalších kapitolách).

V posledním případě už bude zpracování přeci jen pomalejší, protože nejenže musí prohlížeč přečíst vlastnost HREF, ale ještě musí pomocí regulárního výrazu ověřit, zda hodnota vlastnosti začíná určeným řetězcem. Vždy si tedy dobře rozmyslete, zda opravdu potřebujete takové pravidla – pokud pracujete na internetovém bankovnictví, kde je potřeba uživatele upozornit, zda pracuje s bezpečnými odkazy, určitě takové pravidlo dává smysl; pokud jen chcete ozvláštnit váš blog o siamských kočkách, raději dejte na stránku o jeden obrázek víc, než abyste zdržovali vykreslování CSS pravidel.

Uvědomte si, že pravidlo kontrolující vlastnost je nejrychlejší, pokud jen ověřuje existenci (např. [disabled]). O něco pomalejší je kontrola hodnoty (např. [type=text]). Ještě pomalejší je, pokud použijete nějaké speciální porovnání, např. hledání slov [role~=link], full-text [src*=iphone] nebo regulární výraz [href$=.php]. Nedává tak smysl často doporučovaný způsob kontroly typu inputu přes [type|=text], protože zbytečně používá podmíněné hledání (začátek slov) na vlastnost, jejíž hodnoty jsou známy a nijak se neopakují.

Více jmen škodí

Jak by jistě potvrdil Jan Josef Václav Antonín František Karel Radecký z Radče, mít moc jmen škodí (pokud znáte Cimrmanovo České nebe, tak více proč).

Stejně tak i v CSS, pokud uvedete více rovnocenných identifikátorů, zbytečně zpomalíte proces rozhodování:

#backToHome { color: red; } /* rychlé */
a#backToHome { color: red; } /* pomalé */

U elementu, který se jmenuje backToHome se dá předpokládat, že to bude odkaz na domovskou stránku; navíc tím, že to je ID, tak musí být unikátní. Tak proč ještě uvádět, že jde o odkaz (Anchor)? V takovém případě totiž musí prohlížeč, když najde element #backToHome, ověřit, zda jde skutečně o odkaz, což mu samozřejmě nějaký čas zabere.

Stejně tak, pokud chcete nastavit styl pomocí třídy, ničemu nepomůžete, když pravidla více specifikujete:

p.highlight, a.highlight {
       background: yellow } /* pomalé */
.highlight { background: yellow } /* rychlé */

Zde dojde k tomu, že po nalezení odstavce nebo odkazu, musí prohlížeč ověřit, jestli má danou třídu – a zbytečně porovnává dvě vlastnosti. U druhého pravidla mu totiž stačí jen ověřit, jakou má třídu, a podle toho pravidlo použít nebo ne.

Pokud tedy chcete použít konkrétní třídu pro konkrétní styl, prostě nadefinujte jednoduché pravidlo – a pak se třeba s kolegy dohodněte, že danou třídu nebudete používat pro nic jiného.

Pokud uvažujete o tom, že jednu třídu použijete v různých situacích pro různé styly…:

/* pomalé! */
p.highlight { background: yellow }
div.highlight { border: 2px solid yellow }

… tak si ho hodně rychle rozmyslete. Proč nutit prohlížeč při každém překreslení rozhodovat, zda zvýrazňuje odstavec nebo blok, když to může rozhodnout programátor již při přípravě stránky:

/* rychlé */
.highlight-text { background: yellow }
.highlight-block { border: 2px solid yellow }

Samozřejmě je potřeba se rozhodnout, zda daná kombinace stylů dává smysl – pokud chcete prvku přidat třídu jen proto, aby v kódu bylo vidět, jak bude vypadat, tak je to nesmysl. Pokud naopak používáte třídu k tomu, abyste dynamicky měnili jeho vzhled, je to zcela v pořádku (i když…):

#menu.border { border: 1px solid gray } /*
  nesmysl - pokud má mít menu border vždy,
  nastavte to přímo pro tag: */
#menu { border: 1px solid gray } /* OK */

/* v pořádku
  změní styl až po změně třídy */
#iAgree { background: red }
#iAgree.checked { background: green }

/* i když tohle by bylo ještě rychlejší */
.agree-unchecked { background: red }
.agree-checked { background: green }

Výjimku v tomto případě tvoří ověření vlastnosti (jak bylo uvedeno dříve):

/* rychlejší (než výše uvedené) */
button[disabled] { color: gray; }
a[href^=https://] { color: red }

Zde totiž (moderní) prohlížeč správně rozpozná, že v pravidle je podstatný typ (tedy button nebo A) a určení vlastnosti je jen upřesňující. Pak tedy nejprve ověří, že nalezený prvek je tlačítko nebo odkaz a pak teprve kontroluje vlastnost – nemusí tedy ověřovat vlastnosti disabled a href u odstavců nebo obrázků a rozhodování se urychlí.

Všechny cesty vedou do Rootu

Pokud si myslíte, že specifikováním cesty k prvku prohlížeči nějak usnadníte jeho nalezení…:

html body ul#menu li.selected a:visited {
  color: blue
}

… tak evidentně nevíte, jak prohlížeč pravidla aplikuje.

Tohle by totiž platilo v případě, že by prohlížeč vzal zmíněné pravidlo a pak procházel HTML a hledal, na které prvky se hodí. A skutečně to platí v případě hledání prvku pomocí jQuery selektoru.

Aplikování CSS pravidel ale funguje opačně: prohlížeč ví, že zrovna vykresluje odkaz, který byl již navštíven a tak ví, že má hledat pravidla, která mají na konci „a:visited„. A pokud najde pravidlo, které obsahuje cestu, musí pak projít všechny rodiče daného prvku a u každého ověřit, zda do daného pravidla zapadá.

Tudíž čím více prvků do cesty uvedete, tím pomaleji bude zpracování probíhat. Pokud tedy potřebujete upřesnit cestu, je nejlepší použít operátor přímého potomka:

.menu a:visited { color: blue } /* pomalé
  pokud není odkaz uvnitř menu, musí
  prohlížeč dojít až do rootu, aby se
  o tom přesvědčil */

.menu > li > a:visited { color: blue } /*
  rychlejší - pokud odkaz není v seznamu,
  prohlížeč už dál nehledá;
  stejně jako pokud to není uvnitř menu */

Stejně tak vzdálenost mezi prvky rozhoduje o rychlosti aplikace pravidla v případě, že pasuje:

.menu a:visited { color: blue } /* rychlé
  pokud je odkaz přímo v menu, najde ho
  prohlížeč celkem rychle */

html.showMenu a:visited { color: blue } /*
  pomalé - pro každý odkaz musí prohlížeč
  projít všechny jeho rodiče až do rootu
  a ověřit, jestli má danou třídu */

Pokud už potřebujete aplikovat nějaké styly podle třídy, která je v hierarchii někde nahoře (typicky v HTML nebo BODY), použijte nějakou třídu na daný prvek, pomocí které určíte, zda má vůbec cenu cestu do rootu prohledávat:

html.showMenu a:visited
 { color: blue } /*
 pomalé - pro každý odkaz musí prohlížeč
 projít všechny jeho rodiče až do rootu
 a ověřit, jestli má danou třídu
*/
html.showMenu #menu > a:visited
 { color: blue } /*
 rychlejší - do rootu se prohlížeč podívá
 jen pokud ví, že zpracovává odkaz uvnitř
 menu; u ostatních bude pravidlo ignorovat
*/
html.showMenu a.menuItem:visited
 { color: blue } /*
 nejrychlejší - do rootu je prohlížeč
 podívá jen pokud ví, že zpracovává
 přímo k tomu účelu určený prvek
 (položku menu) */

I u cesty platí stejná věc jako u pravidla bez cesty – čím méně selektory prvek určíte, tím rychleji bude probíhat jeho ověření:

ul#menu.opened li#home.selected
   a.highlight:visited { color: black }
 /* pomalé, každý prvek je určen několika
 vlastnostmi, což prohlížeči nepomáhá */

#menu #home a:visited { color: black }
 /* rychlé, jen ověří typ nebo ID a jde dá */

U zpracování cesty platí, že prohlížeč nejprve ověřuje ID, typ nebo třídu. V druhé řadě se dívá na rozšiřující definice prvku, tedy vlastnosti nebo speciální selektory (např. „:visited„) a teprve na závěr se zaměřuje na cestu k prvku, přičemž postupuje od samotného prvku směrem nahoru k rootu. A pokud kdekoliv v tomto postupu zjistí, že něco neodpovídá, pravidlo zahodí a již ho dále neověřuje.

Generované cesty

Pokud používáte nějaký CSS generátor jako SASS nebo LESS, můžete vytvářet pravidla tak, že selektory vnořujete do sebe:

main {
  article {
    img { float: right; }
  }
}

Tento zápis je skvělý pro organizaci pravidel, ale ve výsledku vytváří pomalá a často nechtěná pravidla s cestou:

main article img { float: right; }

Pokud chcete pravidla urychlit (při zachování vnořované organizace pravidel), používejte znak pro vložení rodiče ve smyslu BEM selektorů:

.main {
  &__article {
    &__img { float: right; }
  }
}

Tento příklad je stejně přehledný jako ten první, ale vytvoří mnohem rychlejší pravidlo:

.main__article__img { float: right; }

Nevýhoda je jen ta, že pak každému obrázku ve článku budete muset přiřadit třídu „main__article_img„, což je ale smysl organizace pravidel pomocí BEM.

Sourozenci

Stejně jako je pomalé procházení cesty do rootu, jsou podobně pomalé selektory, které berou v úvahu pořadí prvku v kontejneru.

Selektory aplikující se na první (:first-child) nebo poslední (:last-child) prvek jsou ještě relativně rychlé, protože jim stačí ověřit, jestli existuje předchozí nebo následující prvek v kontejneru. I když pořád je to pomalejší v porovnání např. s a:visited.

Ostatní podobné selektory jsou ale pomalé, protože musí projít celý kontejner (dopředu nebo dozadu). Například div:last-of-type musí vyhledat všechny následující sourozence a ověřit, jestli mezi nimi není DIV. Obdobně span:nth-of-type(2n-1) musí najít a spočítat všechny předcházející SPANy a pak ověřit, jestli ten aktuální spadá do vzorce (2n-1, tedy jestli je lichý).

Do stejné kategorie spadají i selektory „+“ (následující potomek) a „~“ (všichni následující potomci). Například img + span se aplikuje na span následující po obrázku a má tedy podobnou rychlost jako :first-child; selektor p ~ img se použije na všechny obrázky následující po odstavci, takže má podobnou rychlost jako :nth-last-child().

Není potřeba šplhat na babylónskou věž

U většiny selektrů musíte použít cestu, pokud chcete ověřit vlastnost rodiče. Výjimku tvoří selektor pro volbu jazyka, tedy :lang(). Jelikož se jazyk dědí, není potřeba kontrolovat jazyk rodiče, ale lze zkontrolovat přímo jazyk daného prvku:

/* pomalé, protože prohledává celou cestu */
html:lang(de) .banner { font-size: 80%; }

/* stejný význam, ale rychlé */
.banner:lang(de) { font-size: 80%; }

/* pozn: němčina má dlouhá slova, která se hůře zalamují, takže je někdy potřeba použít menší text u malých prvků jako bannery, reklamy, popisky obrázků, apod. */

Výjimku z výjimky tvoří pouze situace, kdy máte na stránce kombinace více jazyků a potřebujete stylovat jejich kombinace; pak je použítí cesty potřeba, ale je dobré použít selektor přímého potomka:

:lang(en) > :lang(hi) { font-size: 120%; }
/* hidština je hůře čitelná, takže ji trochu zvětšíme oproti textu v latince */

Kdy se pravidla aplikují

Abyste správně pochopili, jaký vliv má rychlost CSS pravidel na vykreslení stránky, je potřeba vědět, kdy se to provádí.

Pokaždé, když se dokončí načítání stránky (HTML) nebo její součásti (obrázek, styl, apod.) a nebo doběhne Javasript, který měnil něco v DOMu, následně se spouští právě přiřazení pravidel (fáze zvaná „Styling“), které projde všechny prvky DOMu (v případě načtění obrázku nebo doběhnutí JS moderní prohlížeče omezují tuto fázi jen na prvky, které následují ve stránce po změněném prvku) a přiřadí k nim CSS pravidla.

Teprve po přiřazení pravidel přichází fáze „Layout“, která na základě přiřazených CSS pravidel vypočte velikosti a pozice prvků na stránce, a pak následují fáze „Paint“ (vykreslování) a „Composite“ (skládání), které mají na starost vytvoření viditelné reprezentace DOMu.

Pravidla přiřazená ke každému prvku ve fázi „Styling“ vidíte v Developer konzoli prohlížeče na záložce Elements, když kliknete na konkrétní DOM prvek a podíváte se na seznam Styles (obvykle napravo nebo dole) – pravděpodobně ho už znáte a používáte, jen jste možná nevěděli, kde se ten seznam stylů bere.

Rychlost vs. Priorita

Vše výše popsané má samozřejmě smysl, pokud vás zajímá čistě jen rychlost. U CSS je ale potřeba brát v úvahu i prioritu jednotlivých selektorů a pořadí jejich zpracování.

Například v situaci, kdy chceme všem položkám v menu nastavit barvu pozadí (a nemůžeme jim, z jakéhokoliv důvodu, dát konkrétní třídu) a jedné konkrétní jinou, by z hlediska rychlosti bylo nejlepší:

.menu > a { color: black }
.menu_current_item { color: gray }

Dle očekávání později definovaný styl by měl přepsat ten dřívější. Jenomže selektor se dvěma prvky má vyšší prioritu než selektor jen s jedním a proto bude výslední barva černá.

Aby tedy styl fungoval správně, budete muset sáhnout k o něco pomalejšímu ale prioritně správnému:

.menu > a { color: black }
.menu > .menu_current_item { color: gray }

Pro urychlení můžete použít jeden trik. Prohlížeč při určování priority pravidla sčítá ID, třídy, tagy, atd., ale již se nedívá na jich význam. Pokud tedy do pravidla uvedete třídu nebo tag, který nezmění jeho význam, pořád se tím změní priorita a tak můžete urychlit jeho vyhodnocení. Navíc nepotřebujete přidávat do HTML další třídy jen proto, že jsou potřeba pro CSS, protože můžete zopakovat ty, které tam již jsou.

/* Pomalé, protože používá cestu */
.menu > .item { color: gray; }
div > span > img { float: right; }

/* rychlejší */
.item.item { color:gray; }
/* sice pomalejší než jedna třída, ale
 rychlejší než hledání rodiče */
img:not(span):not(div) { float:right}
/* obrázek nemůže být DIVem ani SPANem,
 ale rozhoduje to o prioritě */

Samozřejmě, pokud použijete podobný trik se zdvojením třídy, uvedením nesmyslných tagů nebo jen uvedete více selektorů pro zvýšení priority, je vhodné uvést k tomu komentář, proč to děláte a jaké pravidlo se snažíte přepsat. Za prvé, až se později vy nebo někdo jiný bude dívat do CSS, nebude muset přemýšlet, co tím autor myslel (a jestli u toho vůbec myslel) a za druhé pokud uvedete odkaz na pravidlo, usnadní to později refaktoring, pokud původní pravidlo vyřadíte, budete vědět, že můžete vyřadit i zdvojené třídy nebo tagy.

Podobný problém nastane v případě, že používáte sice rychlé sektory pomocí ID, ale pro prioritu nevhodné:

/* základní CSS */
#menu_contact {
  background: url(contact.png) red;
}
/* Theme - všechny menu položky budou modré */
.menu > .menu_item > a {
  background-color: blue;
}

V tomto případě bude mít odkaz na kontakty červenou barvu na pozadí, protože první selektor pomocí ID má vyšší prioritu a tak překryje později definovaný styl, i když má delší a (zdánlivě) přesnější cestu.

Existuje i názor, kterého se drží dokonce i některé validátory, že v CSS by se vůbec neměli používat selektory s ID prvku. Důvod je právě ten, že ID má nejvyšší prioritu a tak v případě, že definujete něco pro konkrétní prvek, nemůžete pak snadno změnit vše pomocí méně konkrétního stylu. Výše uvedený příklad tedy nebude fungovat podle očekávání, kdy chcete pomocí šablony změnit barvu všech položek v menu.

Lepší tedy je místo ID používat unikátní třídy:

/* základní CSS */
.menu_item_contact {
  background: url(contact.png) red;
}
/* Theme - všechny menu položky budou modré */
.menu > .menu_item > a {
  background-color: blue;
}


Ještě existuje jeden nešvar – potřebuji přepsat pravidlo, které je uvedené v později načítaném souboru a tak uvedu více selektorů, aby pravidlo získalo vyšší prioritu:

a.menu_item.contact:visited
 { color: red } /* pomalé,
 protože musím přepsat všechny
 pozdější pravidla protože jsem líný,
 a nechci to dávat jinam */
/* ... */
a { color: blue }
a:visited { color: blue }
.menu_item { color: black }

Přitom stačí pravidla jen správně seřadit, nebo přesunout do jiného (později načítaného) souboru a vše může fungovat rychle a spolehlivě.

Priority podrobněji

Abychom správně pochopili, jak prohlížeč porovnává pravidla, je potřeba vědět, jak počítá tzv. váhu pravidla.

Většinou, když se to vysvětluje začátečníkům, řekne se něco jako: typ prvku přidá váhu 1, třída přidá váhu 10 a ID přidá váhu 100. Takže selektor se dvěma tagy a jednou třídou má váhu 12.

Tohle vysvětlení je správné, ale zavádějící, protože by mohl vzniknout dojem, že selektor se 13 typy prvků bude mít váhu 13 a tudíž bude mít vyšší váhu než selektor se 2 typy a jednou třídou (váha 12).

Váha se totiž nepočítá jako jedno číslo a tudíž se desítky nepřenáší. Správně by se totiž měla váha uvádět jako trojice čísel, např. místo 12 je lepší uvést 0-1-2, kde první číslo je počet ID, druhé číslo je počet tříd a třetí číslo je počet ostatních selektorů.

Když pak tedy správně zapíšeme obě výše uvedené váhy, vyjde nám 0-1-2 a 0-0-13. Jelikož se váha porovnává zleva doprava vždy po skupinách, je vidět, že první váha vítězí s jednou třídou oproti žádné a k porovnání třetího čísla (2 proti 13) již nedojde.

Do první skupiny (1-0-0) se započítávají všechny ID (tedy #ID) ze selektoru. Do druhé skupiny (0-1-0) se počítají třídy (.class) a pseudo-třídy, které mají vlastní význam (např. :first-child, :active, apod.). Do třetí třídy (0-0-1) se počítají ostatní selektory jako tagy (div, span, atd.), vlastnosti (např. [type=number]), apod. Ostatní selektory (např. > nebo +) žádnou váhu nepřidávají. Stejně tak nepřidává žádnou váhu obecný selektor * (protože se nemusí uvádět a *.link má stejný význam jako .link).

Speciální pseudo-třída :not() sama nepřidává žádnou váhu (tedy nepřidává 0-1-0, i když je to pseudo-třída), ale přidá váhu selektoru, který je v závorce. Tedy např. selektor a.link:not(:visited) má váhu 0-2-1 (tag a + třída .link + pseudo-třída :visited) zatímco selektor div > :not(span) má váhu 0-0-2 (div + span).

Klíčové slovo !important pak přidá do váhy nultou skupinu, takže např. #menu { color:black !important; font-size: 10px } bude mít váhu 1-1-0-0 pro vlastnost color, takže pro její přepsání bude potřeba pozdější pravidlo s váhou 1-1-0-0 nebo dřívější pravidlo s váhou 1-2-0-0, 1-1-1-0, 1-1-0-1 apod.

Pozor ale na to, že !important nemění váhu celého pravidla, takže uvedené pravidlo pro #menu má stále váhu 1-0-0 a dříve uvedené pravidlo např. #sidebar > #menu { color: white; font-size: 12px } sice nevyhraje u color, protože jeho priorita 0-2-0-0 je míň než 1-1-0-0 u #menu), ale vyhraje u font-size, protože jeho 2-0-0 přebije 1-0-0 u #menu.

Shrnutí

U CSS tedy platí, že čím kratší pravidlo napíšete, tím rychleji se bude prohlížeči zpracovávat a čím konkrétnější budete, tím rychleji prohlížeč pozná, že už nemá smysl dál hledat.

 1. Definujte prvek jen jedním identifikátorem (ID, typ nebo třída), pokud je to dostatečně specifické.
 2. Při kontrole vlastnosti ještě specifikujte typ prvku, aby se nekontrolovala u prvku, který ji mít ani nemůže.
 3. Nekombinujte více identifikátorů určující ten samý prvek (např. ID + typ nebo typ + třída).
 4. Používejte třídy pouze pro konkrétní případy; nedefinujte obecnou třídu, která nastavuje pokaždé jiný styl.
 5. Nespecifikujte cestu k prvku tam, kde není potřeba.
 6. Používejte operátor přímého potomka tam, kde to dává smysl.
 7. Při použití cesty se snažte co nejpřesněji specifikovat výchozí prvek (poslední seskupení v cestě).

Pamatujte ale také na prioritu pravidel:

 1. Pravidlo definované pomocí ID znemožní pozdější změnu pomocí třídy nebo typu – místo ID používejte unikátní třídy.
 2. Pravidlo bez cesty nebo s kratší cestou má menší prioritu než dříve uvedené pravidlo s (delší) cestou – používejte cestu tam, kde je to potřeba pro přepsání jiných pravidel.
 3. Selektor pro přímého potomka (parent > child) má stejnou prioritu jako obecný potomek (parent child) – používejte ho kdykoliv to urychlí hledání (protože prioritu nezmění).
 4. Pravidla se stejnou prioritou se snažte správně seřadit místo toho, abyste používali přesnější selektory nebo !important.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..